ДАННИ ЗА ДЕЛО № 11264 / 2020

Обратно в търсене


Номер на дело: 11264
Година: 2020
Съдебен състав: 33
Входящ номер: 36238
Дата на подаване: 11/18/2020
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 04.02.2021 г. 14:35 ч. Решено

Ищец Ответник
СТАР ПОСТ ООД чрез ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ " АД