ДАННИ ЗА ДЕЛО № 10893 / 2019

Обратно в търсене


Номер на дело: 10893
Година: 2019
Съдебен състав: 39
Входящ номер: 28816
Дата на подаване: 9/27/2019
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 10.12.2019 г. 13:30 ч. Без движение
Открито 15.01.2020 г. 14:30 ч. Отложено
Открито 25.03.2020 г. 14:00 ч. Пренасрочено
Открито 24.06.2020 г. 14:00 ч. Решено

Ищец Ответник
СДРУЖЕНИЕ ЗА ЗЕМЯТА ДОСТЪП ДО ПРАВОСЪДИЕ ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ИВАЙЛО СТЕФАНОВ ПОПОВ И ГЕНАДИ БОРИСОВ КОНДАРЕВ ГЛАВНИЯ СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ.