ДАННИ ЗА ДЕЛО № 11152 / 2020

Обратно в търсене


Номер на дело: 11152
Година: 2020
Съдебен състав: 40
Входящ номер: 35891
Дата на подаване: 11/16/2020
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Закрито 16.11.2020 г. 00:00 ч. Акт по чл. 166 АПК
Открито 18.03.2021 г. 13:30 ч. Решено

Ищец Ответник
КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ ДИМОВ чрез АДВ. КРЕМЕНА КАЛЧЕВА КМЕТА НА РАЙОН ВЪЗРАЖДАНЕ- СО