ДАННИ ЗА ДЕЛО № 1924 / 2021

Обратно в търсене


Номер на дело: 1924
Година: 2021
Съдебен състав: 65
Входящ номер: 6677
Дата на подаване: 2/25/2021
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 31.03.2021 г. 10:40 ч. Отложено
Открито 14.04.2021 г. 11:00 ч. Решено

Ищец Ответник
ТОНДА МБИАНЧА ЕЛИЗЕ ДЕКОЛОС Интервюиращ орган при ДАБ