ДАННИ ЗА ДЕЛО № 8761 / 2019

Обратно в търсене


Номер на дело: 8761
Година: 2019
Съдебен състав: 31
Входящ номер: 23791
Дата на подаване: 7/30/2019
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 26.11.2019 г. 14:00 ч. Пренасрочено
Открито 02.12.2019 г. 15:20 ч. Отменен ход по същество
Закрито 26.02.2020 г. 00:00 ч. Прекратено
Открито 01.02.2021 г. 14:50 ч. Отложено
Открито 15.03.2021 г. 14:30 ч. Решено

Ищец Ответник
УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ЦАРИЦА ЙОАННА - ИСУЛ" ЕАД ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА