ДАННИ ЗА ДЕЛО № 4477 / 2019

Обратно в търсене


Номер на дело: 4477
Година: 2019
Съдебен състав: 52
Входящ номер: 12404
Дата на подаване: 4/22/2019
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 12.06.2019 г. 09:30 ч. Обявено за решаване

Ищец Ответник
СДРУЖЕНИЕ ЗА ЗЕМЯТА ДОСТЪП ДО ПРАВОСЪДИЕ СЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МОСВ
Номер акт От дата Вид
--- 4/25/2019 Разпореждане
--- 5/15/2019 Определение
--- 6/12/2019 Протокол  Съдържание
4922 7/12/2019 Решение  Съдържание