ДАННИ ЗА ДЕЛО № 12660 / 2019

Обратно в търсене


Номер на дело: 12660
Година: 2019
Съдебен състав: 25
Входящ номер: 33745
Дата на подаване: 7.11.2019 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 16.03.2020 г. 11:00 ч. Пренасрочено
Открито 27.04.2020 г. 10:00 ч. Пренасрочено
Открито 01.06.2020 г. 10:00 ч. Отложено
Открито 28.09.2020 г. 09:30 ч. Решено

Ищец Ответник
СДРУЖЕНИЕ ЗА ЗЕМЯТА ДОСТЪП ДО ПРАВОСЪДИЕТО чрез ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ