ДАННИ ЗА ДЕЛО № 554 / 2021

Обратно в търсене


Номер на дело: 554
Година: 2021
Съдебен състав: 54
Входящ номер: 1763
Дата на подаване: 1/19/2021
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 18.03.2021 г. 11:20 ч. Решено

Ищец Ответник
ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД КЕВР