ДАННИ ЗА ДЕЛО № 5370 / 2020

Обратно в търсене


Номер на дело: 5370
Година: 2020
Съдебен състав: 17
Входящ номер: 17424
Дата на подаване: 6/16/2020
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 03.11.2020 г. 09:30 ч. Отложено
Открито 19.01.2021 г. 09:30 ч. Отложено
Открито 16.03.2021 г. 09:30 ч. Решено

Ищец Ответник
ДЕСИСЛАВА ПАВЛИНОВА ДИНЕВА чрез ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО -ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА - СОФИЯ