ДАННИ ЗА ДЕЛО № 2398 / 2020

Обратно в търсене


Номер на дело: 2398
Година: 2020
Съдебен състав: 61
Входящ номер: 7191
Дата на подаване: 2/28/2020
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 16.09.2020 г. 11:00 ч. Отложено
Открито 14.10.2020 г. 11:30 ч. Отвод
Открито 18.01.2021 г. 10:30 ч. Отвод
Открито 18.03.2021 г. 10:15 ч. Решено