ДАННИ ЗА ДЕЛО № 3151 / 2020

Обратно в търсене


Номер на дело: 3151
Година: 2020
Съдебен състав: 42
Входящ номер: 9676
Дата на подаване: 3/20/2020
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 10.09.2020 г. 14:00 ч. Решено