ДАННИ ЗА ДЕЛО № 2180 / 2021

Обратно в търсене


Номер на дело: 2180
Година: 2021
Съдебен състав: 15
Входящ номер: 7524
Дата на подаване: 3/4/2021
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 30.03.2021 г. 15:00 ч. Решено
Открито 30.03.2021 г. 15:00 ч. Решено
Открито 30.03.2021 г. 15:00 ч. Решено

Ищец Ответник
ИГОР АЛЕКСАНДРОВИЧ ЕЖОВ чрез ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ"МИГРАЦИЯ" - МВР