ДАННИ ЗА ДЕЛО № 11942 / 2020

Обратно в търсене


Номер на дело: 11942
Година: 2020
Съдебен състав: 28
Входящ номер: 38730
Дата на подаване: 12/9/2020
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 31.03.2021 г. 11:30 ч. Решено
Открито 14.04.2021 г. 11:00 ч. Пренасрочено

Ищец Ответник
АХМЕТ ДЖАФЛЕР ПЪЛНОМ. НА СЕВДА ТАХИР ЕРШЕФ чрез Ч/З АДВ- ГАЛЯ ТРИФОНОВА ДИНКОВА КМЕТ НА ОБЩИНА ОМУРТАГ