ДАННИ ЗА ДЕЛО № 11307 / 2020

Обратно в търсене


Номер на дело: 11307
Година: 2020
Съдебен състав: 71
Входящ номер: 36340
Дата на подаване: 11/18/2020
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 02.02.2021 г. 10:00 ч. Отложено
Открито 30.03.2021 г. 09:30 ч. Решено

Ищец Ответник
ТАЛИСМАН 13 АД ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП СОФИЯ ПРИ ЦУ НА НАП