ДАННИ ЗА ДЕЛО № 12130 / 2020

Обратно в търсене


Номер на дело: 12130
Година: 2020
Съдебен състав: 65
Входящ номер: 39018
Дата на подаване: 12/11/2020
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 24.02.2021 г. 10:00 ч. Отложено
Открито 31.03.2021 г. 10:30 ч. Решено

Ищец Ответник
СТОЯН ГЕОРГИЕВ БЪРЗАКОВ чрез ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ "ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО - ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА" - ПРИ ЦУ НА НАП СОФИЯ