ДАННИ ЗА ДЕЛО № 7188 / 2020

Обратно в търсене


Номер на дело: 7188
Година: 2020
Съдебен състав: 27
Входящ номер: 23427
Дата на подаване: 7/28/2020
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 24.11.2020 г. 10:30 ч. Отложено
Открито 09.02.2021 г. 10:00 ч. Решено

Ищец Ответник
ПЕТЪР КИНОВ СТАНОЕВ чрез КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ