ДАННИ ЗА ДЕЛО № 7030 / 2020

Обратно в търсене


Номер на дело: 7030
Година: 2020
Съдебен състав: 11
Входящ номер: 22855
Дата на подаване: 7/23/2020
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 26.10.2020 г. 14:30 ч. Решено
Закрито 15.04.2021 г. 00:00 ч. Допълнително решение

Ищец Ответник
"ИНТЕР БАР 69" ЕООД ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ХРИСТО ПЕТРОВ ДАСКАЛОВ ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ "ОДОП" - СОФИЯ ПРИ ЦУ НА НАП