ДАННИ ЗА ДЕЛО № 967 / 2021

Обратно в търсене


Номер на дело: 967
Година: 2021
Съдебен състав: 54
Входящ номер: 3272
Дата на подаване: 2/1/2021
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Закрито 01.02.2021 г. 00:00 ч. Акт по чл. 166 АПК
Открито 18.03.2021 г. 11:10 ч. Решено

Ищец Ответник
ЕВРОЛИЙЗ АУТО ЕАД чрез ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОР КЪМ ОД НА МВР- БУРГАС