ДАННИ ЗА ДЕЛО № 5379 / 2020

Обратно в търсене


Номер на дело: 5379
Година: 2020
Съдебен състав: 43
Входящ номер: 17488
Дата на подаване: 6/17/2020
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 28.10.2020 г. 10:30 ч. Отложено
Открито 13.01.2021 г. 10:10 ч. Отложено
Открито 17.03.2021 г. 11:00 ч. Решено