ДАННИ ЗА ДЕЛО № 1456 / 2021

Обратно в търсене


Номер на дело: 1456
Година: 2021
Съдебен състав: 14
Входящ номер: 4837
Дата на подаване: 2/11/2021
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 08.04.2021 г. 09:10 ч. Решено