ДАННИ ЗА ДЕЛО № 635 / 2021

Обратно в търсене


Номер на дело: 635
Година: 2021
Съдебен състав: 3
Входящ номер: 2072
Дата на подаване: 1/21/2021
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 08.03.2021 г. 14:30 ч. Решено

Ищец Ответник
ОМЕД ДЖУМА ГУЛ ИНТЕРВЮИРАЩ ОРГАН ПРИ ДАБ-МС