ДАННИ ЗА ДЕЛО № 11145 / 2020

Обратно в търсене


Номер на дело: 11145
Година: 2020
Съдебен състав: 75
Входящ номер: 35814
Дата на подаване: 11/13/2020
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 15.03.2021 г. 10:00 ч. Решено

Ищец Ответник
МИРОСЛАВ ДИМЧЕВ ДИМИТРОВ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ