ДАННИ ЗА ДЕЛО № 1445 / 2020

Обратно в търсене


Номер на дело: 1445
Година: 2020
Съдебен състав: 28
Входящ номер: 4348
Дата на подаване: 2/7/2020
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Закрито 26.05.2020 г. 00:00 ч. Допълнително определение
Открито 14.10.2020 г. 10:00 ч. Отложено без дата
Закрито 19.10.2020 г. 00:00 ч. Допълнително определение
Открито 17.03.2021 г. 11:30 ч. Решено