ДАННИ ЗА ДЕЛО № 11952 / 2020

Обратно в търсене


Номер на дело: 11952
Година: 2020
Съдебен състав: 38
Входящ номер: 38577
Дата на подаване: 12/8/2020
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 17.03.2021 г. 14:10 ч. Решено

Ищец Ответник
СТОЛИЧНА ОБЩИНА НАЧАЛНИКЪТ НА СГКК - СОФИЯ