ДАННИ ЗА ДЕЛО № 893 / 2021

Обратно в търсене


Номер на дело: 893
Година: 2021
Съдебен състав: 12
Входящ номер: 2982
Дата на подаване: 1/28/2021
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 15.03.2021 г. 11:00 ч. Решено

Ищец Ответник
ДАУД АБДУЛРАХМАН ИНТЕРВЮИРАЩ ОРГАН - БОЙКО ДИМИТРОВ ПРИ ДАБ - МС