ДАННИ ЗА ДЕЛО № 12178 / 2020

Обратно в търсене


Номер на дело: 12178
Година: 2020
Съдебен състав: 51
Входящ номер: 39537
Дата на подаване: 12/15/2020
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 16.03.2021 г. 11:00 ч. Решено

Ищец Ответник
НЮ ГЕЙМС АД /в несъстоятелност/ СИНДИК ТИХОМИР НАЙДЕНОВ ДИРЕКТОРЪТ НА ТД НА НАП - ГР. СОФИЯ