ДАННИ ЗА ДЕЛО № 1180 / 2021

Обратно в търсене


Номер на дело: 1180
Година: 2021
Съдебен състав: ІІ к.с.
Входящ номер: 4079
Дата на подаване: 2/5/2021
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 19.03.2021 г. 09:30 ч. Решено - решението потвърдено

Ищец Ответник
БИ ДИ СИ ЕООД чрез РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ