ДАННИ ЗА ДЕЛО № 3174 / 2020

Обратно в търсене


Номер на дело: 3174
Година: 2020
Съдебен състав: 11
Входящ номер: 10153
Дата на подаване: 3/27/2020
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 13.07.2020 г. 14:30 ч. Отложено
Открито 26.10.2020 г. 13:30 ч. Отложено
Открито 25.01.2021 г. 13:30 ч. Отложено
Открито 22.03.2021 г. 13:30 ч. Решено

Ищец Ответник
"БЛ ФИНАНСОВА КОМПАНИЯ" АД ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ МАРТА ДАМЯНОВА ГЕОРГИЕВА КМЕТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА