ДАННИ ЗА ДЕЛО № 681 / 2021

Обратно в търсене


Номер на дело: 681
Година: 2021
Съдебен състав: ХІХ к.с.
Входящ номер: 2268
Дата на подаване: 1/22/2021
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 12.03.2021 г. 10:20 ч. Решено - отменя решението и връща за ново разглеждане

Ищец Ответник
НИКОЛАЙ МАРИНОВ СПАСОВ чрез ЛЮБОМИР ГОШЕНКОВ КАТО ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН ПРИ 06 РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КЪМ СТОЛИЧНА ДИРЕКЦИЯ НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ чрез