ДАННИ ЗА ДЕЛО № 11276 / 2020

Обратно в търсене


Номер на дело: 11276
Година: 2020
Съдебен състав: ІІІ к.с.
Входящ номер: 36298
Дата на подаване: 11/18/2020
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 19.03.2021 г. 09:30 ч. Решено - отменя решението и връща за ново разглеждане

Ищец Ответник
АВЛ СОФИЯ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СОФИЯ