ДАННИ ЗА ДЕЛО № 7172 / 2020

Обратно в търсене


Номер на дело: 7172
Година: 2020
Съдебен състав: 28
Входящ номер: 23362
Дата на подаване: 7/27/2020
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Закрито 01.09.2020 г. 00:00 ч. Прекратено
Открито 31.03.2021 г. 10:45 ч. Решено

Ищец Ответник
ЮЛИАН ЛЮБОМИРОВ ДАЦЕВ ГЛ. СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО