ДАННИ ЗА ДЕЛО № 3647 / 2020

Обратно в търсене


Номер на дело: 3647
Година: 2020
Съдебен състав: 19
Входящ номер: 11748
Дата на подаване: 4/30/2020
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 01.07.2020 г. 11:00 ч. Отменен ход по същество
Открито 28.08.2020 г. 09:30 ч. Отложено
Открито 14.10.2020 г. 11:15 ч. Отложено
Открито 17.12.2020 г. 11:45 ч. Отложено
Открито 24.02.2021 г. 10:30 ч. Отложено
Открито 31.03.2021 г. 10:00 ч. Решено