ДАННИ ЗА ДЕЛО № 2281 / 2021

Обратно в търсене


Номер на дело: 2281
Година: 2021
Съдебен състав: 41
Входящ номер: 8004
Дата на подаване: 3/8/2021
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 01.04.2021 г. 14:15 ч. Решено

Ищец Ответник
ТАКЕДА ФАРМА А/С чрез АДВ. ФИЛИП АЛЕКСАНДРОВ КЬОСЕВ НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО ЦЕНИ И РЕИМБУРСИРАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ