ДАННИ ЗА ДЕЛО № 8677 / 2020

Обратно в търсене


Номер на дело: 8677
Година: 2020
Съдебен състав: 12
Входящ номер: 27583
Дата на подаване: 9/4/2020
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 15.02.2021 г. 11:15 ч. Решено