ДАННИ ЗА ДЕЛО № 13975 / 2019

Обратно в търсене


Номер на дело: 13975
Година: 2019
Съдебен състав: 50
Входящ номер: 38062
Дата на подаване: 12/16/2019
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 14.04.2020 г. 15:00 ч. Отложено
Открито 07.07.2020 г. 15:00 ч. Отложено
Открито 10.11.2020 г. 14:00 ч. Отложено
Открито 23.02.2021 г. 13:30 ч. Решено

Ищец Ответник
КОНСОРЦИУМ ДАБАЛКОМ ООД ЕТ МАДИ ВЕРА ГЕКОВА ДЗЗД ПРЕДСТАВЛЯН ОТ ДЕСИСЛАВА МИХАЙЛОВА ВЪЛЧЕВА и ВЕРА МИТОВА ГЕКОВА чрез АДВОКАТ ИВО АЛ. ИВАНОВА КМЕТА НА РАЙОН ИЗГРЕВ СТОЛИЧНА ОБЩИНА