ДАННИ ЗА ДЕЛО № 4417 / 2020

Обратно в търсене


Номер на дело: 4417
Година: 2020
Съдебен състав: 66
Входящ номер: 13222
Дата на подаване: 5/20/2020
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 15.09.2020 г. 11:15 ч. ---
Открито 15.09.2020 г. 11:15 ч. Отменен ход по същество
Открито 19.01.2021 г. 09:20 ч. Решено

Ищец Ответник
СТОЛИЧНА ОБЩИНА чрез ЕМИЛИЯ ЗАХАРИЕВА СРЪНДЕВА МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО