ДАННИ ЗА ДЕЛО № 9268 / 2020

Обратно в търсене


Номер на дело: 9268
Година: 2020
Съдебен състав: 33
Входящ номер: 29098
Дата на подаване: 9/18/2020
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 03.12.2020 г. 13:30 ч. Отложено
Открито 04.02.2021 г. 14:30 ч. Решено

Ищец Ответник
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ХАДЖИГЕНОВ ЗАМ. ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РБ