ДАННИ ЗА ДЕЛО № 10680 / 2020

Обратно в търсене


Номер на дело: 10680
Година: 2020
Съдебен състав: 54
Входящ номер: 34048
Дата на подаване: 10/30/2020
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 21.01.2021 г. 11:20 ч. Решено

Ищец Ответник
ТУЛЕКС ЕООД чрез АДВ.ИВАЙЛО МЛАДЕНОВ ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ "ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО - ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА" - ПРИ ЦУ НА НАП СОФИЯ