ДАННИ ЗА ДЕЛО № 11839 / 2020

Обратно в търсене


Номер на дело: 11839
Година: 2020
Съдебен състав: 12
Входящ номер: 38296
Дата на подаване: 12/4/2020
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 15.03.2021 г. 11:45 ч. Решено