ДАННИ ЗА ДЕЛО № 3171 / 2019

Обратно в търсене


Номер на дело: 3171
Година: 2019
Съдебен състав: 33
Входящ номер: 8888
Дата на подаване: 3/22/2019
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 12.06.2019 г. 14:30 ч. Отложено
Открито 06.11.2019 г. 14:00 ч. Отложено
Открито 05.02.2020 г. 13:30 ч. Пренасрочено
Открито 27.02.2020 г. 14:30 ч. Отложено
Открито 21.05.2020 г. 14:30 ч. Отложено
Открито 24.09.2020 г. 14:00 ч. Отложено
Открито 21.01.2021 г. 14:00 ч. Решено