ДАННИ ЗА ДЕЛО № 11870 / 2020

Обратно в търсене


Номер на дело: 11870
Година: 2020
Съдебен състав: 54
Входящ номер: 38480
Дата на подаване: 12/7/2020
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 18.03.2021 г. 11:10 ч. Решено

Ищец Ответник
БЕТИ ВА 2012 ЕООД С УПР. ВИОЛЕТКА ИВАНОВА АЛЕКСАНДРОВА чрез ТД НА НАП СОФИЯ