ДАННИ ЗА ДЕЛО № 10927 / 2020

Обратно в търсене


Номер на дело: 10927
Година: 2020
Съдебен състав: 38
Входящ номер: 34944
Дата на подаване: 11/6/2020
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 17.03.2021 г. 14:50 ч. Решено

Ищец Ответник
ДЖОРДАН 90 ООД чрез АДВ. ИВЕЛИНА ИВАНОВА АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА