ДАННИ ЗА ДЕЛО № 12329 / 2020

Обратно в търсене


Номер на дело: 12329
Година: 2020
Съдебен състав: 54
Входящ номер: 40108
Дата на подаване: 12/18/2020
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Закрито 21.12.2020 г. 00:00 ч. Акт по чл. 166 АПК
Открито 18.03.2021 г. 11:40 ч. Решено

Ищец Ответник
БОЙКО ЙОРДАНОВ АТАНАСОВ АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ГРАДСКИ ПРОКУРОР НА СГП