ДАННИ ЗА ДЕЛО № 8513 / 2020

Обратно в търсене


Номер на дело: 8513
Година: 2020
Съдебен състав: 11
Входящ номер: 27054
Дата на подаване: 8/31/2020
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 23.11.2020 г. 14:30 ч. Пренасрочено
Открито 11.01.2021 г. 14:30 ч. Отложено
Открито 22.03.2021 г. 14:00 ч. Решено

Ищец Ответник
"ОГЛ ФУУД ТРЕЙД ЛЕБЕНСМИТЕЛФЕРТРИБ" ГМБХ ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ НОРБЕРТ ГАССЕР ДИРЕКТОРА НА ТД "ТРАКИЙСКА" НА АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ"