ДАННИ ЗА ДЕЛО № 697 / 2021

Обратно в търсене


Номер на дело: 697
Година: 2021
Съдебен състав: 59
Входящ номер: 2364
Дата на подаване: 1/25/2021
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 01.04.2021 г. 09:50 ч. Решено

Ищец Ответник
ЧЕЗ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ