ДАННИ ЗА ДЕЛО № 8570 / 2020

Обратно в търсене


Номер на дело: 8570
Година: 2020
Съдебен състав: 13
Входящ номер: 27246
Дата на подаване: 9/1/2020
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 03.11.2020 г. 13:30 ч. Отложено
Открито 19.01.2021 г. 13:30 ч. Отложено
Открито 16.03.2021 г. 13:30 ч. Решено