ДАННИ ЗА ДЕЛО № 1810 / 2021

Обратно в търсене


Номер на дело: 1810
Година: 2021
Съдебен състав: 15
Входящ номер: 6298
Дата на подаване: 2/23/2021
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 30.03.2021 г. 15:00 ч. Решено

Ищец Ответник
АЛИФУДЖАМАН МАСУН АХМАД НАЧАЛНИК НА СЕКТОР НЕЗАКОННА МИГРАЦИЯ КЪМ ОТДЕЛ"МИГРАЦИЯ" - СДВР