ДАННИ ЗА ДЕЛО № 483 / 2021

Обратно в търсене


Номер на дело: 483
Година: 2021
Съдебен състав: 41
Входящ номер: 1575
Дата на подаване: 1/18/2021
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 04.03.2021 г. 14:45 ч. Отложено
Открито 01.04.2021 г. 13:30 ч. Решено

Ищец Ответник
КМЕТЪТ НА РАЙОН "КРАСНО СЕЛО", СТОЛИЧНА ОБЩИНА чрез ЛИЛИЯ СЛАВЧЕВА ПАНКОВСКА ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА СО