ДАННИ ЗА ДЕЛО № 2545 / 2020

Обратно в търсене


Номер на дело: 2545
Година: 2020
Съдебен състав: 19
Входящ номер: 7736
Дата на подаване: 3/5/2020
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 17.06.2020 г. 11:30 ч. Отложено
Открито 15.07.2020 г. 10:00 ч. Отложено
Открито 14.10.2020 г. 09:45 ч. Отложено
Открито 17.12.2020 г. 11:00 ч. Отложено
Открито 17.03.2021 г. 09:00 ч. Решено

Ищец Ответник
ИМПЕРСТАР ЕООД ВЕРЕН ВЕХОВ - УПРАВИТЕЛ чрез АДВ. СТОЯН ТОМОВ ЖЕКОВ ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ "ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО - ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА" - ПРИ ЦУ НА НАП СОФИЯ