ДАННИ ЗА ДЕЛО № 3229 / 2020

Обратно в търсене


Номер на дело: 3229
Година: 2020
Съдебен състав: 54
Входящ номер: 10326
Дата на подаване: 3/31/2020
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 02.07.2020 г. 10:30 ч. Отложено
Открито 08.10.2020 г. 10:40 ч. Отложено
Открито 21.01.2021 г. 10:00 ч. Решено

Ищец Ответник
АКСЕЛ ПРОТЕКТ ЕООД чрез АДВ. КРЕМЕНА ГЕОРГИЕВА ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ "ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО - ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА" - ПРИ ЦУ НА НАП СОФИЯ